چوبر چوبر
چوبر
چوبر
چوبر
چوبر
چوبر
چوبر
دوره دوم

در دوره دوم انتخاب شوراهای شهر و روستا، چوبر در مرحله تبدیل به شهر بود و اعضای شوراهای بازار چوبر  به شرح ذیل می باشد:

© تمامی حقوق متعلق به چوبرنیوز می باشد. طراحی شده توسط: علیرضا دبیری و ماهر طهماسبی گروه توسعه نرم افزاری آیاز

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/chobarir/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2876